Se vzděláváním jsme pomáhali 118 dětem z 59 rodin v Plzni a to díky i 59 dobrovolníkům, kteří za dětmi dlouhodobě a pravidelně docházeli (a stále dochází) domů.
Dohromady dobrovolníci odpracovali neuvěřitelných 994 hodin, kdy se dítěti věnovali v mimoškolní přípravě.
V rodinách jsme řešili 294 zakázek, řečeno lidským jazykem – terénní pracovníci pracovali na 294 konkrétních věcech, které […]