Projekt řeší situaci dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, které jsou výrazně ohrožené školním neúspěchem. Takové děti často opouštějí hlavní vzdělávací systém pouze se základním vzděláním, případně ukončují střední školu hned v 1. ročníku, a směřují na trh práce jako nekvalifikovaná pracovní síla. Tyto trajektorie mladých lidí má projekt za cíl měnit prostřednictvím těchto aktivit:

Program individuální […]