Projekt s názvem „Komplexní podpora rodiny TADY A TEĎ“ realizujeme od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 díky Dotačnímu programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí.
Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu rodin s nezaopatřenými dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jeho podpůrné aktivity mají za cíl posílit adaptabilitu, stabilitu a odolnost rodiny vůči krizovým situacím a […]