CO DĚLÁME

NAŠE POSLÁNÍ/PROJEKTY A PROGRAMY

POMÁHÁME VEN Z BUBLIN

Pomáháme lidem:

 • kteří se narodili do prostředí, které je už po generace ovlivněno nepříznivými podmínkami sociální izolace, nízké kvalifikace
  a špatně placené práce
 • srovnávat startovní čáry, k zapojení do života mimo uzavřený svět (ať už je to sociálně vyloučená lokalita či absence přístupu k informacím)
 • osvojit si potřebné dovednosti, které dosud postrádají, aby uměli složitou situaci v budoucnu řešit  sami předcházet předčasnému ukončení vzdělávání a zkvalitnit úroveň mimoškolní přípravy sociálně znevýhodněných dětí
 • komunikovat s institucemi a úřady, předcházet zadlužení a pádu do dluhové pasti
 • překonat pocit bezmoci, nezralé chování a nefunkční mechanismy, které vedou k různým závislostem i k sociálně patologickým jevům nebo kriminálním činům.

KOMU POMÁHÁME

 • dětem rodičů s nízkým vzděláním či odlišným mateřským jazykem při řešení školních problémů a v motivaci ke vzdělávání
 • rodičům, aby důvěřovali vzdělávacímu systému a uměli dětem předávat dovednosti nezbytné pro úspěšný život
 • lidem, kteří se ocitli v dluhové pasti a nedovedou ji sami řešit
 • lidem etnicky stigmatizovaným a jazykově znevýhodněným

CHCETE NÁS PODPOŘIT?