Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II.

19. 05. 2017|0 Comments

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II.“ (registrační číslo CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008) je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR.

Projekt „Analema“

07. 01. 2017|0 Comments

realizace: 1.1.2017 až 31.12.2017
Projekt pokračuje v zavedených aktivitách poskytovaných v reakci na potřeby obyvatel sociálně vyloučené lokality „Plac“ v Plachého ulici v Plzni v předchozích letech. Jeho cílem je zapojení především dětí a mladistvých do organizovaných aktivit se […]

Projekt „TAT TUNING“

13. 09. 2016|0 Comments

realizace: 1. 9. 2016 až 31. 8. 2018
Hlavním cílem projektu je profesionalizace samotné organizace SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. v klíčových oblastech, kterými jsou fundraising, PR a marketing, otevření organizace směrem k veřejnosti a potencionálním přispěvatelům a dárcům. Hlavním […]

Projekt „K.O.Z.A“ – Kooperace, otevřenost, zájem, adaptace

05. 09. 2016|0 Comments

realizace: 1. 9. 2016 až 31. 7. 2019
Hlavním cílem projektu je vyrovnání přístupu ke vzdělávání romským dětem, které žijí v podmínkách sociálního vyloučení prostřednictvím přímé práce s dětmi a podporou konkrétních schopností a dovedností pedagogů, jenž tyto […]

Dotace poskytovaná v rámci individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019″

04. 07. 2016|0 Comments

realizace: 1.7.2016 až 31.12.2018
V rámci individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019 realizovaným v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)“ je organizaci poskytována dotace na realizaci základních činností sociálních služeb Sociálně aktivizační služba pro […]

Projekt „Open Plac“

01. 02. 2016|0 Comments

realizace: 1.1.2016 až 31.12.2016
Projekt reaguje na potřeby obyvatel sociálně vyloučené lokality „Plac“ v Plachého ulici v Plzni. Jeho cílem je zapojení především dětí a mladistvých do organizovaných aktivit se vzdělávacím i preventivním podtextem (ve smyslu školního […]

Projekt „Ranvej – Podpora vzdělávání dětí ohrožených školním neúspěchem“

03. 04. 2015|0 Comments

realizace: 1. 4. 2015 až 31.3.2016
Projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a mladistvých ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (děti ze sociálně vyloučených lokalit a obecně z prostředí chudých, zejména romských rodin) v Plzni a jeho cílem je zvýšení […]

Projekt „Na Place se neplácáme“

26. 03. 2015|0 Comments

realizace: 1.1.2015 až 31.12.2015
Projekt reagoval na potřeby obyvatel sociálně vyloučené lokality „Plac“ v Plzni a jeho cílem bylo aktivizovat místní obyvatele lokality k řešení vlastní situace v oblasti bydlení a k účasti na založené platformě věnující se koncepci bydlení […]

Projekt „Kudy vede cesta“

25. 01. 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekt „Kudy vede cesta“

realizace: 1. 7. 2013 až 30. 6. 2015
Základním cílem předkládaného projektu je podrobné analytické zmapování možných strategií vedoucích k efektivnějšímu vzdělávání znevýhodněných žáků a to bez ohledu na charakter znevýhodnění. Navržená struktura klíčových aktivit přitom […]

Projekt „Pojďte do školky!“

25. 01. 2015|Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Projekt „Pojďte do školky!“

realizace: 1. 7. 2013 až 30. 6. 2015
Projekt realizuje partnerská organizace Člověk v tísni, o. p. s., SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s. participuje na projektu jako partner, kdy realizuje projektové aktivity v Plzni. […]