Se závěrem, že „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“ nám dne 5. 2. 2019 Krajský úřad vystavil Protokol o kontrole průběžného vyúčtování veřejné sbírky. Naše veřejná sbírka byla zahájena dne 14. 10. 2017 a je konána na dobu neurčitou. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na přímou vzdělávací, sociální, terapeutickou pomoc klientům, materiální pomoc ohroženým dětem […]