období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
Projekt reaguje na potřeby dětí ve věku 3-8 let z prostředí sociálního znevýhodnění v Plzni, kterým se nedostává standardní předškolní přípravy a běžných podmínek nutných pro úspěšný pozdější vstup na ZŠ. Děti zažívají často obtíže při nástupu do standardní MŠ, kam docházejí až poslední povinný předškolní […]