Nadace Albatros

Projekt Sejdeme se včas před školkou 3.0! se zaměřuje na připravenost rodin s dětmi v předškolním věku na co nejvčasnější vstup do MŠ, na rozvoj rodičovských kompetencí potřebných v oblasti včasné péče skrze jiné formy, na aktivity se zákonnými zástupci a na přístup MŠ a dalších relevantních aktérů k cílové skupině. Mezi dílčí cíle […]