Nadace Albert, grantový program

Hlavními cíli projektu jsou zabezpečení volného času dětí z chudých rodin (jako prevence rizikového chování v této sociální skupině),seznámení dětí s problematikou duševního zdraví v jeho různých podobách a boření zažitých stereotypů a mýtu spojených s tímto tématem. Aktivity budou zaměřeny na duševní zdraví dětí, jejich psychickou pohodu, vnitřní prožívání jednotlivců i […]