V rámci projektu „Pojďte do školky!“ jsme organizovali pravidelná setkání u tzv. „kulatého stolu“, jejichž cílem bylo najít a vytvořit taková opatření, která by dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí zabránila v budoucím školním neúspěchu a napomohla jejich integraci do hlavního vzdělávacího proudu skrze předškolní vzdělávání. Setkávání se účastnili další nestátní neziskové organizace (NNO), zástupci odboru školství, […]