Evropská unie: https://european-union.europa.eu/index_cs
Evropský sociální fond: https://www.esfcr.cz/programy/evropsky-socialni-fond
Operační program Zaměstnanost: https://www.esfcr.cz/opz-plus

Podpora bydlení na území města Plzně prostřednictvím sociální realitní služby je realizován v partnerství s Centrem pro komunitní práci západní Čechy na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Operační program Zaměstnanost plus od dubna 2023 do prosince 2025. V rámci projektu bude od září 2023 postupně zabydleno deset domácností s komplexní potřebou podpory s podporou našich sociálních pracovníků.

Hlavním cílem projektu je poskytnout na území města Plzně komplexní podporu pro získání a udržení standardního bydlení osobám ohroženým sociálním vyloučením či sociálně vyloučeným a přispět tak k jejich opětovnému sociálnímu začlenění. Konkrétně chceme ve spolupráci se soukromými majiteli bytů a poskytovatelem sociálních služeb získat v Plzni deset nových bytů a v nich dlouhodobě poskytnout bydlení novým rodinám, kterým je přístup ke standardnímu bydlení z různých důvodů odpírán.