MPSV, Národní dotační titul RODINA

Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu rodin s nezaopatřenými dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jeho podpůrné aktivity mají za cíl posílit adaptabilitu, stabilitu a odolnost rodiny vůči krizovým situacím a preventivně takovým situacím předcházet, dále aby rodina byla podporujícím prostředím především směrem k dětem a dospívajícím a byla na těžké životní […]