období realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Díky opakované podpoře ze strany Magistrátu města Plzně, konkrétně Odboru sociálních služeb, se můžeme i v roce 2023 soustředit na systematickou práci a podporu našich dobrovolnic a dobrovolníků. Projekt Dobrovolníkem TADY A TEĎ 2023 se zaměřuje na metodické vedení dobrovolníků a celkovou profesionalizaci agendy dobrovolnictví. Konkrétně pro naše dobrovolníky a dobrovolnice budeme moci uspořádat pravidelná supervizní setkání, ale i setkání kazuistická, zabývající se konkrétními případy spolupráce s klienty v rámci Podpory vzdělávání a programu Mentoring.