realizace: 1.1.2017 až 31.12.2017
Projekt pokračuje v zavedených aktivitách poskytovaných v reakci na potřeby obyvatel sociálně vyloučené lokality „Plac“ v Plachého ulici v Plzni v předchozích letech. Jeho cílem je zapojení především dětí a mladistvých do organizovaných aktivit se vzdělávacím i preventivním podtextem (ve smyslu školního vzdělávání i rozvoje sociálních kompetencí) a dále dosáhnout rozvinutí aktivit určených přímo pro […]