období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
V českém vzdělávacím systému lze identifikovat některá klíčová, tranzitní období. Typicky jde o přechod ze základní na střední školu. Podobně důležité, byť se o tom zatím tolik nehovoří, je ale i daleko dřívější časový úsek – předškolní věk a s ním spjaté vzdělávání, respektive přechod do první […]