období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

V českém vzdělávacím systému lze identifikovat některá klíčová, tranzitní období. Typicky jde o přechod ze základní na střední školu. Podobně důležité, byť se o tom zatím tolik nehovoří, je ale i daleko dřívější časový úsek – předškolní věk a s ním spjaté vzdělávání, respektive přechod do první třídy. 

Toto období lze vnímat optikou včasné péče – tou se rozumí práce s dětmi ve věku do osmi let a jejich rodinami ze znevýhodněného prostředí. Konkrétně jde třeba o přípravu dětí na docházku do školky či školy v předškolních klubech, podporu rodičů při výchově a rozvoji jejich dětí, pomoc s komunikací se školami a jinými institucemi, apod. Může se jednat také o doučování, psychologickou pomoc, logopedickou péči, podporu při zápisech do mateřských a základních škol, aby děti nekončily automaticky v segregovaných školách. Jinými slovy jde o narovnávání šancí na dobré vzdělání a bourání překážek v útlém věku dětí.

Tady a Teď je součástí nově vzniklé Platformy pro včasnou péči. Zároveň v roce 2021 řešíme projekt „Sejdeme se včas před školkou!“, jehož náplní je budování platformy včasné péče v Plzni. 

V rámci projektu:

  1. Zpracujeme Situační analýzu předškolního vzdělávání v Plzni (analýza zpracuje kapacity MŠ, demografii dětí předškolního věku, podíl sociálně znevýhodněných rodin v městských částech, bariéry vzdělávání, vzdělávací trajektorie dětí)
  2. Spustíme Tranzitní programy pro rodiny s dětmi (3-7/8 let)  (komplexní podpora rodiny a adaptace na přechod do školky, na ZŠ, včetně podpory komunikace rodiny s institucemi, rozvoje rodičovských kompetencí, zapojení dalších aktérů)
  3. Budeme se podílet na Platformě včasné péče v Plzni (Platformu organizují kolegové z Ponton, z. s., půjde v ní o pravidelné setkávání pedagogů z MŠ a ZŠ s cílem sdílení obtíží při práci s dětmi ze znevýhodněného prostředí, respektive s cílem formulace problémů a možných řešení včetně výzev zřizovateli škol)