S dětmi se učíme hlavně individuálně, přímo v jejich domácnosti. Díky vstřícnému přístupu dvou plzeňských základních škol ale zajišťujeme i skupinové doučování. To se odehrává na ZŠ Masarykova a ZŠ Benešova, kam naši pracovníci docházejí jednou týdně.
Spolupráce vychází s potřeb škol, kdy doučované děti vytipovali přímo jejich učitelé. „Kromě doučování jsou naši pracovníci také k dispozici učitelům škol, […]