období realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020
Poté, co jsme v loňském roce úspěšně realizovali projekt „Pod lampou“, jsme získali prostředky na jeho pokračování i v roce 2020. V něm chceme opět realizovat – či se aktivně účastnit – minimálně deseti veřejných akcí, které by svým charakterem oslovili co nejširší publikum. V širším slova smyslu chceme […]