Ke dni 30.6. byla ukončena výzva k podpoře letního pobytu pro dvacet dětí ze sociálně znevýhodněných rodin ve městě Plzeň, s nimiž TADY A TEĎ pracuje nejen na zlepšování výsledků ve škole. K poslednímu červnovému dni poslalo celkem 68 dárců či skupin dárců dohromady 57 993 Kč. Díky podpoře města, konkrétně městských obvodů UMO3 a […]