Doba trvání: 2011 – dosud 
Cílová skupina: jednotlivci, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi.
O službě: Terénní programy jsou registrovaná sociální služba dle zákona o sociálních službách. Klienti nejčastěji vyhledávají pomoc při hledání vhodnějšího a stabilnějšího bydlení, zajištění zaměstnání, doprovod a asistenci při jednání na úřadech, zprostředkování dluhového či právního poradenství, v případě cizinců pomoc při vyřízení pobytového […]