Obecně prospěšná TADY A TEĎ byla založena roku 2004 s cílem realizovat podpůrné vzdělávací a aktivizační programy pro děti vyrůstající v sociálně vyloučených lokalitách. Postupně došlo k rozšíření činnosti i zaměření organizace, včetně rozšíření věkových kategorií a cílové skupiny. Nyní činnost zajišťují tito zaměstnanci a zaměstnankyně, ale i dobrovolníci a dobrovolnice.

Aktuálně

Projekt „DOUČOVÁNÍ TADY A TEĎ“ 2023

26. 07. 2023|0 Comments

Projekt „DOUČOVÁNÍ TADY A TEĎ“

Naše organizace opětovně získala podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu „DOUČOVÁNÍ TADY A TEĎ“, který zajišťuje v období prázdnin intenzivní letní doučování pro dvě skupiny v celkovém počtu 12 dětí ze sociálně […]

OPZ + Podpora na území města Plzně prostřednictvím sociální realitní služby s CPKP

19. 06. 2023|0 Comments


Evropská unie: https://european-union.europa.eu/index_cs
Evropský sociální fond: https://www.esfcr.cz/programy/evropsky-socialni-fond
Operační program Zaměstnanost: https://www.esfcr.cz/opz-plus

Podpora bydlení na území města Plzně prostřednictvím sociální realitní služby je realizován v partnerství s Centrem pro komunitní práci západní Čechy na základě […]

Komplexní podpora rodiny TADY A TEĎ 2023

01. 03. 2023|0 Comments

MPSV, Národní dotační titul RODINA

Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu rodin s nezaopatřenými dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jeho podpůrné aktivity mají za cíl posílit adaptabilitu, stabilitu a odolnost rodiny vůči krizovým situacím a preventivně takovým situacím předcházet, dále aby […]