Obecně prospěšná TADY A TEĎ byla založena roku 2004 s cílem realizovat podpůrné vzdělávací a aktivizační programy pro děti vyrůstající v sociálně vyloučených lokalitách. Postupně došlo k rozšíření činnosti i zaměření organizace, včetně rozšíření věkových kategorií a cílové skupiny. Nyní činnost zajišťují tito zaměstnanci a zaměstnankyně, ale i dobrovolníci a dobrovolnice.

Aktuálně

Projekt „DOUČOVÁNÍ TADY A TEĎ“ 2023

26. 07. 2023|0 Comments

Projekt „DOUČOVÁNÍ TADY A TEĎ“

Naše organizace opětovně získala podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu „DOUČOVÁNÍ TADY A TEĎ“, který zajišťuje v období prázdnin intenzivní letní doučování pro dvě skupiny v celkovém počtu 12 dětí ze sociálně […]

OPZ+ Projekt Ne/ohrožení

03. 07. 2023|0 Comments

Evropská unie: https://european-union.europa.eu/index_cs
Evropský sociální fond: https://www.esfcr.cz/programy/evropsky-socialni-fond
Operační program Zaměstnanost: https://www.esfcr.cz/opz-plus

Realizace: 1.7.2023 – 30.6.2026

Hlavním cílem projektu je zajistit nebo posílit stabilní, bezpečná a podnětná prostředí (domácnosti rodin, místa bydliště a školy) pro ohrožené děti a mládež v rodinách sociálně znevýhodněných, […]

OPZ + Podpora na území města Plzně prostřednictvím sociální realitní služby s CPKP

19. 06. 2023|0 Comments


Evropská unie: https://european-union.europa.eu/index_cs
Evropský sociální fond: https://www.esfcr.cz/programy/evropsky-socialni-fond
Operační program Zaměstnanost: https://www.esfcr.cz/opz-plus

Podpora bydlení na území města Plzně prostřednictvím sociální realitní služby je realizován v partnerství s Centrem pro komunitní práci západní Čechy na základě […]