Termín realizace: 1. 10. 2021 – 30. 4. 2024

Cílem projektu  je iniciovat vznik platformy, která by přispívala k lepší integraci Romů v Plzeňském kraji. Měla by fungovat jako konzultační orgán, jenž se bude podílet na tvorbě veřejné politiky v Plzeňském kraji a průběžně ji vyhodnocovat. Hlavním posláním Platformy pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji je posilovat identitu a postavení zdejší romské komunity a zapojit ji do politického rozhodování, které se jí bezprostředně dotýká, jinými slovy s Romy o Romech.

Projekt dále navazuje na předchozí projekt „Víc než jen bydlení“ a funguje i tak nadále jako první sociálně odpovědná realitní agentura v Plzni. Za projektem stojí organizace Centrum pro komunitní práci (CPKP) a TADY A TEĎ v projektu figuruje jako jedna z partnerských organizací. Víc než jen bydlení je službou, která je inovativní, ale která zároveň navazuje na činnost sociálně odpovědných realitních agentur, běžných v západní Evropě a také na již fungující podobné projekty v ČR (např. Férové Bydlení).

Projekt Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji je financován z Fondů Norska 2014-2021 v rámci programu LP – Program Lidská práva.