Zveme vás na vernisáž a následnou výstavu fotografií antropoložky Petry Lupták Burzové s názvem „Plac“. Po vernisáži bude následovat beseda s našimi pracovníky zaměřená nejen na reflexi našeho působení v lokalitě „Plac“.

Vernisáž s besedou se uskuteční v úterý 28. 2. od 17 hodin v Kulturce ZČU.

Více informací najdete na adrese https://www.facebook.com/events/127114564476549/.