2012


Program Dámský klub získal „Zvláštní cenu za přínos k podpoře rozvoje dovedností a řízení vlastní vzdělávací a profesní dráhy“ v soutěži Národní cena kariérového poradenství pořádanou MŠMT a Centrem Euroguidance.

2010


Program Mentoring získal 2. míto v soutěži Národí cena kariérového poradenství 2010 v kategorii Prevence sociálního vyloučení. Cena byla udělována za službu, která výrazně přispívá ke snížení rizika sociálního vyloučení.

2009


Projekt GhettOut – trenažer životních strategií získal speciální ocenění v rámci celoevropské soutěže European Crime Prevention Award 2009 ve Stockholmu za inovativní a originální přístup k problematice sociálního vyloučení.

Program Podpora vzdělávání (Sociálně aktivizační služba) vyhrál 2. místo v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2009 v kategorii Poradenství pro klienty v počátečním vzdělávání.