2021

V pátek 5. 3. 2021 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky drtivou shodou rozhodla o tom, že v České republice již nebudou vznikat další dětské dluhy. Ale rovněž o tom, že stávající dětské dluhy bude možné ze strany věřitelů plošně zastavovat. Na tématu dětských dluhů jsme pracovali několik let spolu s partnerskou organizací Člověk v tísni. Páteční rozhodnutí PSPČR vnímáme jako velký milník a nápravu několik let trvající společenské nespravedlnosti. Přečtěte si některé mediální výstupy k tomuto společenskému milníku: ČTKČT24iDNES.CZINFO.CZ.

2012

Program Dámský klub získal „Zvláštní cenu za přínos k podpoře rozvoje dovedností a řízení vlastní vzdělávací a profesní dráhy“ v soutěži Národní cena kariérového poradenství pořádanou MŠMT a Centrem Euroguidance.

2010

Program Mentoring získal 2. míto v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2010 v kategorii Prevence sociálního vyloučení. Cena byla udělována za službu, která výrazně přispívá ke snížení rizika sociálního vyloučení.

2009

Projekt GhettOut – PC hra v podobě trenažeru životních strategií v sociálně vyloučené lokalitě získal speciální ocenění v rámci celoevropské soutěže European Crime Prevention Award 2009 ve Stockholmu za inovativní a originální přístup k problematice sociálního vyloučení. Stihnete sehnat bydlení, než celý dům zbourají? Zahrajte si GhettOut

Program Podpora vzdělávání (Sociálně aktivizační služba) vyhrál 2. místo v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2009 v kategorii Poradenství pro klienty v počátečním vzdělávání.