PARTNERSTVÍ VAŠÍ FIRMY

FIRMÁM NABÍZÍME

  • Vztah, který bude založen na vzájemné podpoře, respektu a komunikaci. 

  • Dárcovskou smlouvu a poradenství v oblasti daňového odpisu daru.

  • Uveřejnění loga a názvu firmy na stránce Donoři a partneři.

  • Poděkování na našich sociálních sítích.

  • Účast na vybraných akcích.

  • Pravidelný newsletter E-sociál.

DOVĚTEK

  • Hájime prostor našich klientů, a proto si vyhrazujeme právo odmítnout spolupráci s kýmkoliv, kdo se podílí na sociálním vyloučení v České republice, nebo zastává extremistické názory neslučitelné s naším posláním a principy. V souladu s naším etickým kodexem fundraisingu nepřijímáme ani dary od politických stran a náboženských uskupení.

KONTAKT

Jakub Chabr | +420 774 520 656 | jakub.chabr@tadyated.org