FINANČNÍ NEBO MATERIÁLNÍ DARY  |  KNOW HOW OD VAŠÍ FIRMY  |  SPONZORING

Uvítáme finanční nebo materiální dary a podporu Vaší firmy.

Rádi bychom měli na své straně silného partnera, se kterým by TaT spolupracovala na dlouhodobých i krátkodobých projektech a mohlo by tak rozvíjet svojí činnost.

CO NABÍZÍME:

  • vztah, který bude založen na vzájemné podpoře v oblasti komunikace a marketingu
  • dárcovskou smlouvu a poradenství v oblasti daňového odpisu daru
  • uveřejníme logo, banner na jeho www stránky (podle výše příspěvku, abychom stránky nezahltili logy a bannery).
  • poděkování na webu, stejně tak i na profilu Facebooku.
  • možnost zúčastnit se některých aktivit TaT (setkání, výlety apod.)

Chcete vědět něco dalšího? Máte zájem o spolupráci? Kontaktujte nás:

Miroslav Gažák, ředitel organizace

tel.: 778 096 007; email: miroslav.gazak@tadyated.org

MALÝ DOVĚTEK. HÁJÍME PROSTOR NAŠICH KLIENTŮ A PROTO SI vyhrazujeme právo odmítnout spolupráci s kýmkoliv, kdo se podílí na sociálním vyloučení v České republice, nebo zastává například krajně pravicové názory neslučitelné s principy občanské společnosti. TaT nepřijímá dary od politických stran a náboženských uskupení.