Projekt s názvem „TAT – F2F 2.0“ realizujeme od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 díky grantové výzvě na Budování kapacit organizací z Platformy pro včasnou péči 2022, konkrétně v našem případě díky Nadaci Open Society Fund (OSF).

Projekt je pokračující a zaměřuje se strategický rozvoj organizace, konkrétně na realizaci a plnění priorit v Akčním […]