období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Díky opakované podpoře ze strany Magistrátu města Plzně, konkrétně Odboru sociálních služeb, se můžeme i v roce 2022 soustředit na systematickou práci a podporu našich dobrovolnic a dobrovolníků. Projekt Dobrovolníkem TADY A TEĎ 2022 se zaměřuje na metodické vedení dobrovolníků a celkovou profesionalizaci agendy dobrovolnictví. Konkrétně pro naše dobrovolníky a dobrovolnice budeme moci uspořádat pravidelná supervizní setkání, ale i setkání kazuistická, zabývající se konkrétními případy spolupráce s klienty v rámci Podpory vzdělávání a programu Mentoring. Dále budeme moci uspořádat také neformální setkání dobrovolníků s dětmi mimo obvyklý rámec podpory vzdělávání, tedy více zážitkově.