Naše organizace získala podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu „DOUČOVÁNÍ TADY A TEĎ“, který zajišťuje v období prázdnin intenzivní letní doučování pro dvě skupiny v celkovém počtu 10 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, jejichž školní výsledky byly negativně ovlivněny dopady pandemie nemoci COVID-19. Kromě skupinové práce s dětmi je součástí aktivity komunikace s rodinou a se školou (před realizací doučování i po něm) tak, aby děti byly v rámci skupinového doučování podpořeny dle jejich individuálních potřeb.

Projekt je realizován v termínu od 1.1.2022 do 31.12.2022 díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci výzvy Na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na kalendářní rok 2022, která je financována Evropskou unií – Next Generation EU.