realizace: 1. 9. 2016 až 31. 8. 2018
Hlavním cílem projektu je profesionalizace samotné organizace SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s. v klíčových oblastech, kterými jsou fundraising, PR a marketing, otevření organizace směrem k veřejnosti a potencionálním přispěvatelům a dárcům. Hlavním prostředkem k dosažení těchto cílů je navýšení kapacity v oblasti středního managementu a posílení jejich kompetencí a dovedností ve vybraných oblastech, díky […]