Co děláme?

POMÁHÁME VEN Z BUBLIN!

  • Lidem, kteří se narodili do prostředí, které je už po generace ovlivněno nepříznivými podmínkami sociální izolace, nízké kvalifikace a špatně placené práce.
  • Pomáháme srovnávat startovní čáry, k zapojení do života mimo uzavřený svět sociálního vyloučení.
  • Pomáháme těmto lidem osvojit si dovednosti, aby uměli složité situace v budoucnu řešit sami.
  • Pomáháme předcházet předčasnému ukončení vzdělávání.
  • Pomáháme komunikovat s institucemi a úřady, předcházet zadlužení a pádu do dluhové pasti.
  • Pomáháme překonávat pocity bezmoci, a bojujeme s nefunkčními mechanismy a vzorci jednání, které mohou vést k závislosti, sociálně-patologickým jevům, či dokonce kriminalitě.

KOMU PŘESNĚ POMÁHÁME?

  • Dětem rodičů s nízkým vzděláním či odlišným mateřským jazykem při řešení školních problémů.
  • Rodičům, aby důvěřovali vzdělávacímu systému.
  • Lidem, kteří se ocitli v dluhové pasti a nedovedou ji sami řešit.
  • Lidem etnicky stigmatizovaným a jazykově znevýhodněným.

Poslání a principy práce

Naším posláním je napomáhat sociálně vyloučeným jednotlivcům a rodinám v přístupu ke společenským zdrojům a příležitostem. Činnost organizace se zaměřuje především na osoby nízko-kvalifikované, dlouhodobě nezaměstnané a zpravidla i etnicky stigmatizované či jazykově znevýhodněné. Vycházíme z přesvědčení, že lidé, kteří žijí v podmínkách sociálního vyloučení si osvojují způsoby jednání, které jim brání v příležitostech a komplikují jim integraci do života mimo uzavřený svět sociálního vyloučení.

V rámci naší práce vycházíme z principů nediskriminující občanské společnosti a také z konceptu sociální práce. Činnost organizace se zaměřuje na jednotlivce a jednotlivé rodiny – nikoli na „komunity“ či jiné kolektivní jednotky. Vedle principu rovných příležitostí je další hodnotou, kterou ve své práci ctíme, aktivizace klienta, tedy snaha, aby charakter služby umožňoval, že klient na základě poskytnuté podpory bude v budoucnu schopen samostatného konání při řešení nepříznivých životních situací.

Hledáte kontakt na konkrétní pracovnici či pracovníka? Zkuste kontakty!

Dávají Vám naše poslání a práce smysl? Podpořte nás