KLUB PŘÁTEL

  • Jako členové a členky Klubu přátel nám pravidelně přispíváte částkou od 200 Kč. Pravidelná podpora je velmi důležitá pro stabilizaci a plánování naší činnosti. Zároveň nám pravidelné dary dávají větší nezávislost a pomáhají naplňovat naše poslání a principy.

  • Darujte Tady a Teď každý měsíc dvě stě korun a více přes dárcovský rámeček vpravo, nebo trvalým příkazem na náš účet 185693404/0300

ČLENŮM KLUBU PŘÁTEL NABÍZÍME

  • Podporu dobré věci, podporu práce, která je oceňována.

  • Potvrzení o daru.

  • Pravidelný newsletter E-sociál.

  • Účast na vybraných akcích.

DOVĚTEK

  • Hájime zájmy našich klientů, a proto si vyhrazujeme právo odmítnout spolupráci s kýmkoliv, kdo se podílí na sociálním vyloučení v České republice, nebo zastává extremistické názory neslučitelné s naším posláním a principy. V souladu s naším etickým kodexem fundraisingu nepřijímáme ani dary od politických stran a náboženských uskupení.

KONTAKT

Jakub Sachr | +420 775 726 414 | fundraising@tadyated.org