Evropská unie: https://european-union.europa.eu/index_cs
Evropský sociální fond: https://www.esfcr.cz/programy/evropsky-socialni-fond
Operační program Zaměstnanost: https://www.esfcr.cz/opz-plus

Realizace: 1.7.2023 – 30.6.2026

Hlavním cílem projektu je zajistit nebo posílit stabilní, bezpečná a podnětná prostředí (domácnosti rodin, místa bydliště a školy) pro ohrožené děti a mládež v rodinách sociálně znevýhodněných, žijící ve městě Plzni. Cíl projektu bude realizován skrze komplexně provázané aktivity: Tranzitní programy včasné péče, školská sociální práce, svépomocné skupiny pro děti a mládež, program Mentoring pro děti a mladistvé, program Dobrovolnictví a vzdělávání realizačního týmu.