Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III (reg. č. : CZ.03.04.01/00/22_010/ 0001326) je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je zajištění potravinové a materiální pomoci, která je osobám z cílových skupin projektu distribuována prostřednictvím partnerských organizací a jejich zapojených subjektů. Poskytovány budou vybrané potraviny, hygienické prostředky, základní domácí potřeby, textilní výrobky a případně další materiální pomoc. Společně s distribucí pomoci jsou podpořeným osobám poskytována doprovodná opatření s cílem přispět k dlouhodobějšímu řešení jejich nepříznivé životní situace. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

POMPO_III_horizontal_FINAL