Přihlásili jsme náš projekt s názvem „BUŇKY NA FOTBAL, TALENT NA TANEC“, který měl za cíl podpořit v neformálním vzdělávání a ve sportovních a uměleckých aktivitách talentované děti z chudých rodin nebo finančně zajistit školní učebnice či další povinné školní potřeby pro středoškoláky ze stejného prostředí.
Projekt byl vybrán do hlasovací fáze, ve které se umístil […]