Zásady zpracování osobních údajů v SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.

S osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. Ochranu osobních údajů zajišťujeme zejména v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR platí v celé EU jednotně od 25. května 2018.

VAŠE DATA JSOU U NÁS V BEZPEČÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, který je nezbytný pro daný účel.

Osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu, pokud:

 • jsou nezbytné k plnění naší zákonné povinnosti
 • jsou potřebné k plnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme,
 • na jejich zpracovávání máme oprávněný zájem (evidence darů, informace o naší činnosti a oslovení za účelem poskytnutí příspěvku/datu apod.)

Jako správce zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Organizace
 • Adresa

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

1) Údaje o dárcích – zpracováváme Vaše údaje, které nám poskytnete v rámci rozhodnutí věnovat nám dar prostřednictvím dárcovského widgetu, darovací smlouvy apod..

2) Údaje o osobách přihlašujících se na naše akce – pokud se rozhodnete přihlásit se do programu, aktivity apod., zpracováváme Vaše údaje, které nám v rámci přihlášky poskytnete.

3) Newslettery – Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za účelem informování o akcích a činnosti prostřednictvím newsletteru. Vyžadujeme Váš souhlas se zpracováním poskytnutých kontaktních údajů (obvykle e-mail).

Tyto údaje zpracováváme po dobu 5 let, při jejich zpracování budeme dbát všech zásad ochrany těchto údajů.

VAŠE DATA CHRÁNÍME

Přijali jsme a udržujeme veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • na informace, jaké Vaše údaje zpracováváme
 • na přístup, můžete nás kdykoli vyzvat a my vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč
 • na doplnění a změnu, pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné,
 • na omezení zpracování, kterého můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
 • na výmaz (být zapomenut), nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Údaje o správci osobních údajů

SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s.., IČ:  26370417, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka O 71, zastoupena Miroslavem Gažákem, ředitelem.