Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

06. 12. 2023|0 Comments

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III (reg. č. : CZ.03.04.01/00/22_010/ 0001326) je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je zajištění potravinové a materiální pomoci, která je osobám z cílových skupin projektu distribuována prostřednictvím partnerských organizací […]

Projekt „DOUČOVÁNÍ TADY A TEĎ“ 2023

26. 07. 2023|0 Comments

Projekt „DOUČOVÁNÍ TADY A TEĎ“

Naše organizace opětovně získala podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu „DOUČOVÁNÍ TADY A TEĎ“, který zajišťuje v období prázdnin intenzivní letní doučování pro dvě skupiny v celkovém […]

OPZ + Podpora na území města Plzně prostřednictvím sociální realitní služby s CPKP

19. 06. 2023|0 Comments

Evropská unie: https://european-union.europa.eu/index_cs
Evropský sociální fond: https://www.esfcr.cz/programy/evropsky-socialni-fond
Operační program Zaměstnanost: https://www.esfcr.cz/opz-plus

Podpora bydlení na území města Plzně prostřednictvím sociální realitní služby je realizován v partnerství s Centrem pro komunitní práci západní Čechy na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace […]

Projekt „Dobrovolníkem TADY A TEĎ 2023“

05. 04. 2023|0 Comments

období realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Díky opakované podpoře ze strany Magistrátu města Plzně, konkrétně Odboru sociálních služeb, se můžeme i v roce 2023 soustředit na systematickou práci a podporu našich dobrovolnic a […]

Komplexní podpora rodiny TADY A TEĎ 2023

01. 03. 2023|0 Comments

MPSV, Národní dotační titul RODINA

Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu rodin s nezaopatřenými dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Jeho podpůrné aktivity mají za cíl posílit adaptabilitu, stabilitu a odolnost rodiny vůči krizovým situacím a preventivně […]

Sejdeme se včas před školkou 3.0!

01. 01. 2023|0 Comments

Nadace Albatros

Projekt Sejdeme se včas před školkou 3.0! se zaměřuje na připravenost rodin s dětmi v předškolním věku na co nejvčasnější vstup do MŠ, na rozvoj rodičovských kompetencí potřebných v oblasti včasné péče skrze jiné […]

Volnočasový klub Placka na vlnách psychické pohody!

01. 01. 2023|0 Comments

Nadace Albert, grantový program

Hlavními cíli projektu jsou zabezpečení volného času dětí z chudých rodin (jako prevence rizikového chování v této sociální skupině),seznámení dětí s problematikou duševního zdraví v jeho různých podobách a boření zažitých stereotypů […]

Projekt „Školský sociální pracovník a program Mentoring“

06. 12. 2022|0 Comments

Projekt „Školský sociální pracovník a program Mentoring“ je realizován od 1.11. 2022 do 31. 10. 2023 díky Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování města Plzně a reaguje na školní neúspěšnost žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, […]

Projekt „TAT – F2F 2.0“ na budování kapacit organizace

05. 09. 2022|0 Comments

Projekt s názvem „TAT – F2F 2.0“ realizujeme od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 díky grantové výzvě na Budování kapacit organizací z Platformy pro včasnou péči 2022, konkrétně v našem případě díky Nadaci […]

Projekt „DOUČOVÁNÍ TADY A TEĎ“

01. 07. 2022|0 Comments

Naše organizace získala podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu „DOUČOVÁNÍ TADY A TEĎ“, který zajišťuje v období prázdnin intenzivní letní doučování pro dvě skupiny v celkovém počtu 10 dětí ze sociálně […]