Projekt „Školský sociální pracovník a program Mentoring“

06. 12. 2022|0 Comments

Projekt „Školský sociální pracovník a program Mentoring“ je realizován od 1.11. 2022 do 31. 10. 2023 díky Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování města Plzně a reaguje na školní neúspěšnost žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, […]

Projekt „TAT – F2F 2.0“ na budování kapacit organizace

05. 09. 2022|0 Comments

Projekt s názvem „TAT – F2F 2.0“ realizujeme od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 díky grantové výzvě na Budování kapacit organizací z Platformy pro včasnou péči 2022, konkrétně v našem případě díky Nadaci […]

Projekt „DOUČOVÁNÍ TADY A TEĎ“

01. 07. 2022|0 Comments

Naše organizace získala podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu „DOUČOVÁNÍ TADY A TEĎ“, který zajišťuje v období prázdnin intenzivní letní doučování pro dvě skupiny v celkovém počtu 10 dětí ze sociálně […]

Projekt „Dobrovolníkem TADY A TEĎ 2022“

28. 04. 2022|0 Comments

období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

Díky opakované podpoře ze strany Magistrátu města Plzně, konkrétně Odboru sociálních služeb, se můžeme i v roce 2022 soustředit na systematickou práci a podporu našich dobrovolnic a […]

Projekt „Za děti bez dluhů vol.2“

10. 04. 2022|0 Comments

období realizace: 1. 4. 2022 – 30. 9. 2023

Dle dat Rejstříku zahájených exekucí bylo v ČR zahájeno desetitisíce exekucí na děti a mladé dospělé. Očekávaná novela NOZ a OSŘ přijatá v minulém roce 2021 měla […]

Projekt „Komplexní podpora rodiny TADY A TEĎ“ 2022

31. 03. 2022|0 Comments

Projekt s názvem „Komplexní podpora rodiny TADY A TEĎ“ realizujeme od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 díky Dotačnímu programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí – stejně jako v předchozích dvou letech.

Projekt nabízí […]

Projekt „Sejdeme se včas před školkou 2.0!“

10. 03. 2022|0 Comments

období realizace: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022
Projekt reaguje na potřeby dětí ve věku 3-8 let z prostředí sociálního znevýhodnění v Plzni, kterým se nedostává standardní předškolní přípravy a běžných podmínek nutných pro […]

Projekt Placka na cestě kolem světa

01. 03. 2022|0 Comments

Placka je naše dlouhodobá aktivita v podobě mimoškolní skupinky dětí ve věku 6-12 let. Placka funguje každý týden a děti tu pod odborným vedením doplněným skvělými dobrovolníky tráví volný čas, rozvíjejí sociální dovednosti a hlavně […]

Spolupartnerství v projektu „Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji“

10. 10. 2021|0 Comments

Termín realizace: 1. 10. 2021 – 30. 4. 2024

Cílem projektu  je iniciovat vznik platformy, která by přispívala k lepší integraci Romů v Plzeňském kraji. Měla by fungovat jako konzultační orgán, jenž se bude podílet na tvorbě […]

Projekt Dobrovolníkem TADY A TEĎ 2021

30. 08. 2021|0 Comments

období realizace: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021

Díky podpoře ze strany Magistrátu města Plzně, konkrétně Odboru sociálních služeb, se můžeme v roce 2021 soustředit na systematickou práci a podporu našich dobrovolnic a dobrovolníků. Projekt […]