Nadace Albert, grantový program

Hlavními cíli projektu jsou zabezpečení volného času dětí z chudých rodin (jako prevence rizikového chování v této sociální skupině),seznámení dětí s problematikou duševního zdraví v jeho různých podobách a boření zažitých stereotypů a mýtu spojených s tímto tématem. Aktivity budou zaměřeny na duševní zdraví dětí, jejich psychickou pohodu, vnitřní prožívání jednotlivců i celé skupiny, skupinovou dynamiku, rozvoj kooperace v rámci kolektivu, dále téma psychohygieny a vyrovnávání se s náročnými životními situacemi, práce se stresem a emocemi, utváření sebevědomí a pozitivního sebehodnocení. Mezi dílčí cíle pak patří rozvoj sociálních dovedností v kolektivu dětí, samotný osobnostní rozvoj dětí, navazování kontaktů s vrstevníky a komunikační dovednosti dětí, které jsou u většiny z nich z různých důvodů oslabeny.