Projekt „Školský sociální pracovník a program Mentoring“ je realizován od 1.11. 2022 do 31. 10. 2023 díky Odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování města Plzně a reaguje na školní neúspěšnost žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, kteří předčasně opouštějí hlavní vzdělávací systém pouze se základním vzděláním nebo ukončují své studium střední školy již v 1. ročníku a směřují na trh práce jako nekvalifikovaná pracovní síla. Projekt si tak klade za cíl zajistit v co největší míře takové podmínky pro vzdělávání žáků na ZŠ a SŠ v Plzni, aby se u nich zvýšily šance na získání potřebného SŠ vzdělání a byly vytvořeny podmínky pro kvalitnější samostatný život v dospělosti.

Školský sociální pracovník na základní škole je pilotní aktivita, která doplňuje pedagogický tým základních škol (především výchovné poradce a metodiky prevence), v projektu konkrétně na 10.ZŠ na nám. Míru a 13.ZŠ v Habrmanově ulici. Program Mentoring i díky dobrovolníkům-mentorům patří prakticky po celou existenci organizace k jejím aktivitám.