Nadace Albatros

Projekt Sejdeme se včas před školkou 3.0! se zaměřuje na připravenost rodin s dětmi v předškolním věku na co nejvčasnější vstup do MŠ, na rozvoj rodičovských kompetencí potřebných v oblasti včasné péče skrze jiné formy, na aktivity se zákonnými zástupci a na přístup MŠ a dalších relevantních aktérů k cílové skupině. Mezi dílčí cíle patří monitoring dopadů nastavených intervencí a vznik interního manuálu k Tranzitním programům a rozvoj práce kombinující rodičovskou a dětskou skupinu. Projekt také zahrnuje rozvíjení povědomí o sociální práci na MŠ/ZŠ. Soustředí se také na problematizaci nákladů spojených se vstupem do MŠ a jejich proplácení z dávky Mimořádné okamžité pomoci a současně cílí na vytvoření další argumentace (nejen ekonomický aspekt) směrem k zástupcům města Plzně.
Projekt je realizován v rámci grantové výzvy Trvalá změna 3.0 Platformy pro včasnou péči.