Projekt „DOUČOVÁNÍ TADY A TEĎ“

Naše organizace opětovně získala podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na realizaci projektu „DOUČOVÁNÍ TADY A TEĎ“, který zajišťuje v období prázdnin intenzivní letní doučování pro dvě skupiny v celkovém počtu 12 dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Kromě skupinové práce s dětmi je součástí aktivity komunikace s rodinou a se školou (před realizací doučování i po něm) tak, aby děti byly v rámci skupinového doučování podpořeny dle jejich individuálních potřeb.

Projekt je realizován v termínu od 1. ledna do 31. prosince 2023 díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci výzvy Na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na kalendářní rok 2023, která je financována Evropskou unií – Next Generation EU.