Plzeň  (4.4. 2016) – S posledním březnovým týdnem roku 2016 skončil jednoletý projekt Ranvej – Podpora vzdělávání dětí ohrožených školním neúspěchem financovaný Fondem pro nestátní neziskové organizace (FNNO) Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS) a realizovaný plzeňskou organizací SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o.p.s., která se dlouhodobě zabývá vzděláváním dětí a mladistvých ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
Cílem projektu bylo […]