Dobrovolníci a dobrovolnice nám pomáhají s doučováním dětí, případně fungují coby „starší sourozenci“ v programu Mentoring. Pomáhají se zajištěním volnočasových aktivit, doprovázejí na sportovní a kulturní akce a podobně. Velkou část našich dobrovolníků tvoří studenti,  avšak doučují rovněž zaměstnaní lidé z nejrůznějších oborů. Obecně platí přímá úměra – čím více dobrovolníků se k nám přidá, tím více rodin můžeme podpořit. Dobrovolníci jsou plnohodnotnou součástí našeho týmu, jejich práce si nesmírně vážíme.

Každý dobrovolník se do činnosti organizace zapojuje zpravidla jednou týdně a doučuje či mentoruje dítě přímo v domácnosti. Konkrétní dítě vybíráme společně s dobrovolníkem. Součástí spolupráce je vstupní vzdělávání a pravidelná podpora ze strany pracovníka organizace. Pro dobrovolníky připravujeme rovněž pravidelné vzdělávací semináře.

Dobrovolníkům nabízíme potvrzení o praxi. Studenti kateder Fakulty filozofické ZČU a Pedagogické fakulty ZČU u nás mohou absolvovat povinnou praxi.

V tuto chvíli vedeme v evidenci přes 40 dětí, které čekají na svého doučovatele. Neváhejte!