PRO DÁRCE

  • Vaším darem podpoříte konkrétní děti ve škole i ve smysluplném trávení jejich volného času.

  • Z darů hradíme dětem ze spolupracujících rodin zájmové kroužky, školní pomůcky, či výrobu Plzeňské karty pro snadné cesty do školy.

  • Dary pomáhají také k zajištění týdenního letního pobytu pro děti.

  • Dary podpoříme i aktivity dobrovolníků a využijeme je též na provoz organizace.

  • Dar můžete zaslat po kliknutí na dárcovský rámeček vpravo, nebo přímo na náš účet 185693404/0300

DÁRCŮM NABÍZÍME

  • Podporu dobré věci, podporu práce, která je oceňována

  • Potvrzení o daru.

  • Pravidelný newsletter E-sociál

DOVĚTEK

  • Hájime zájmy našich klientů, a proto si vyhrazujeme právo odmítnout spolupráci s kýmkoliv, kdo se podílí na sociálním vyloučení v České republice, nebo zastává extremistické názory neslučitelné s naším posláním a principy. V souladu s naším etickým kodexem fundraisingu nepřijímáme ani dary od politických stran a náboženských uskupení.

KONTAKT

Jakub Sachr | +420 775 726 414 | jakub.sachr@tadyated.org