POMÁHEJTE MĚSÍČNĚ NEBO JEDNORÁZOVÝM DAREM


Vaším darem podpoříte především konkrétní děti ve škole i ve smysluplném trávení jejich volného času. Z darů uhradíme dětem z chudých rodin zájmové kroužky, obědy ve školách či předplatné Plzeňské karty na cesty do školy. Poslední opatření vnímáme jako prevenci zadluženosti. Každoročně také sháníme prostředky k zajištění letního motivačního pobytu pro děti. Dary podpoříme i aktivity dobrovolníků a využijeme je též na provoz organizace.

Pokud nevyužijete platbu přes dárcovský rámeček (níže pod textem), můžete použít číslo našeho bankovního účtu 185693404/0300

CO NABÍZÍME:
Nejen pocit, že jste podpořili dobrou věc, ale i Potvrzení o daru.
Chcete vědět něco dalšího? Kontaktujte nás:
Jakub Sachr, fundraiser
tel.: 775 726 414
e-mail: fundraising@tadyated.org

Dárcovský rámeček