realizace: 1.7.2016 až 31.12.2018
V rámci individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019 realizovaným v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)“ je organizaci poskytována dotace na realizaci základních činností sociálních služeb Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a Terénní programy. Tyto dvě registrované sociální služby mají za cíl napomáhat začlenění osob z cílových skupin do společnosti, […]