realizace: 1.7.2016 až 31.12.2018

V rámci individuálního projektu Plzeňského kraje „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 – 2019 realizovaným v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)“ je organizaci poskytována dotace na realizaci základních činností sociálních služeb Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi a Terénní programy. Tyto dvě registrované sociální služby mají za cíl napomáhat začlenění osob z cílových skupin do společnosti, jejich uplatnění na běžném trhu práce a předcházení sociálnímu vyloučení osob z cílových skupin.

Pro realizaci projektu je poskytnuta finanční podpora Evropským sociálním fondem v ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a Plzeňským krajem.

Statistiky za 1. monitorovací období 1.7.- 30.6.2016.

V rámci registrované sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsme podpořili 42 klientů celkem, z toho 37 žen a 5 mužů.

Za registrovanou sociální službu Terénní programy bylo podpořeno 17 klientů celkem, z toho 15 žen a 2 muži.

EU-OPZMPSVČRlogo_pk