Díky dodatku o prodloužení partnerství v projektu „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“, kde jsme partnery Potravinové banky Plzeň, z. s., můžeme čerpat potravinovou pomoc do 30. 6. 2023. Potravinovou pomoc redistribuujeme spolupracujícím rodinám dle několika kritérií.
Více informací ohledně Operačního programu potravinové a materiální pomoci (OP PMP) a Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) […]