realizace: 1. 4. 2015 až 31.3.2016
Projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a mladistvých ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (děti ze sociálně vyloučených lokalit a obecně z prostředí chudých, zejména romských rodin) v Plzni a jeho cílem je zvýšení šancí těchto jedinců na dosažení vyššího vzdělání a přispění tak k jejich sociálnímu začleňování. Projekt si dále klade za cíl poskytovat poradenství […]