realizace: 1. 4. 2015 až 31.3.2016

Projekt je zaměřen na vzdělávání dětí a mladistvých ze sociokulturně znevýhodněného prostředí (děti ze sociálně vyloučených lokalit a obecně z prostředí chudých, zejména romských rodin) v Plzni a jeho cílem je zvýšení šancí těchto jedinců na dosažení vyššího vzdělání a přispění tak k jejich sociálnímu začleňování. Projekt si dále klade za cíl poskytovat poradenství školám a učitelům a zintenzivnit spolupráci rodičů těchto dětí s pracovníky OSPOD a pracovníky dalších NNO (nestátních neziskových organizací). Kromě Podpory vzdělávání žáků a poradenství rodičům a mladým klientům ze sociokulturně znevýhodněného prostředí je součástí projektu zavedení nové pozice Fundraisera, jehož cílem je posílit kapacitu organizace a její udržitelnost a zaměřit se na sféru korporátního a soukromého dárcovství.

Projekt je financován z Fondu pro nestátní neziskové organizace (FNNO) Nadace pro rozvoj občanské společnosti (NROS).

NROS upraveno