Pro kalendářní rok 2021 se nám podařilo získat podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro realizaci projektu „Podpora vzdělávání TADY A TEĎ“, tedy programu, kterému se věnujeme v různých modifikacích již od počátku existence naší organizace.

Projekt reaguje na školní neúspěšnost romských žáků, kteří předčasně opouštějí hlavní vzdělávací systém pouze se základním vzděláním nebo ukončují […]