Pro kalendářní rok 2021 se nám podařilo získat podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro realizaci projektu „Podpora vzdělávání TADY A TEĎ“, tedy programu, kterému se věnujeme v různých modifikacích již od počátku existence naší organizace.

Projekt reaguje na školní neúspěšnost romských žáků, kteří předčasně opouštějí hlavní vzdělávací systém pouze se základním vzděláním nebo ukončují své studium střední školy již v 1.ročníku a směřují na trh práce jako nekvalifikovaná pracovní síla. Oproti loňskému roku Pandemie nemoci COVID-19 školní situaci těchto žáků výrazně zkomplikovala a neúspěch ve většině případů ještě prohloubila. Projekt si proto klade za cíl zajistit v co největší míře takové podmínky pro vzdělávání romských žáků na ZŠ a SŠ v Plzni, aby se u těchto žáků a studentů zvýšily šance na získání potřebného SŠ vzdělání a byly vytvořeny podmínky pro budoucí samostatný život v dospělosti. K tomuto hlavnímu cíli projekt směřuje těmito aktivitami:

  1. Odborné poradenství v oblasti vzdělávání a ohledně volby povolání
  2. Individuální doučování v domácnosti rodiny
  3. Skupinové doučování na dvou partnerských ZŠ
  4. Program Mentoring jako průvodce tranzitním obdobím přechodu žáků ze ZŠ na SŠ a jejich podpora v setrvání v 1.ročníku

Projekt je realizován v termínu od 1.1.2021 do 31.12. 2021 díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci dotační oblasti Podpora integrace romské menšiny v roce 2021.